jun 19

ekstraordinært årsmøte

ekstraordinært årsmøte mandag 22 juni kl 19.30 på KK-Hytta.

Dette er ett felles årsmøte så alle som er medlemmer i Kolbu IL, Kolbu/KK fotball og IL Kolbukameratene har stemmerett, født 2005 eller tidligere.

Saker:

  • Ny lovnorm for idrettslaget, her velges navn til felles idrettslag. Styrenes forslag er Kolbu KK
  • Fastsettelse av medlemskontigent, styrenes forslag 100 kr pr medlem
  • Ny organisasjonsstruktur
  • Valg av styremedlemmer

Det er anledning til benkeforslag på saker som fremmes på årsmøte i hht idrettens retningslinjer, det er ikke anledning til å fremme forslag til øvrige saker.

Velkommen!

mar 11

Nye æresmedlemmer i Kolbu IL

Gratulerer til 3 nye æresmedlemmer i Kolbu IL, utnevnt på årsmøtet.

fv. Martin Ringerud, Nils Sverre Engelien og Kåre Annexstad.

mar 02

Saksliste Årsmøte

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede.

Sak 2: Velge dirigent.

Sak 3: Velge protokollfører.

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 5: Godkjenne innkallingen.

Sak 6: Godkjenne saklisten.

Sak 7: Godkjenne forretningsorden.

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, og gruppeårsmeldinger.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Gi styret fullmakt til å vurdereom salg av aksjer i ØTIP.
10.2 Sammenslåing til et idrettslag.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent (2020 og 2021).

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett.

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Sak 14: Valg.

Sak 15 : Avslutning.

Vedlegg Årsberetning-og-regnskap-for-2019.docx

Vedlegg Årsberetning-og-regnskapfor2019.pdf

Vedlegg_til-saksliste.pdf

Klubbhåndbok-Kolbu-KK.pdf

feb 09

Årsmøte

Kolbu I.L. holder årsmøte mandag 9. mars. 2020 kl. 19.00 på sportshytta.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker til årsmøtet må meldes inn til styret senest 24. februar (post@kolbuil.no)

Saksliste og underliggende dokumenter vil bli publisert her senest en uke før årsmøtet.

Velkommen

Styret

okt 08

TIL ALLE FØRSTEKLASSINGER VELKOMMEN TIL ”GØY MED BALL I HALL”!

apr 30

Medlemsavgift Kolbu IL 2019

Kjære medlemmer, det er nå tid for å betale medlemsavgift for 2019.
Ved å være medlem, bidrar du til at vi kan tilrettelegge for idrettsaktiviteter som passer alle i bygda vår.
Vi håper du/dere vil støtte idrettslaget ved å være medlem og ønsker samtidig hjertelig velkommen til å benytte våre tilbud.
Det er et krav fra Norges Idrettsforbund at medlemmene (unntatt støttemedlemskap)
selv skal håndtere sitt medlemskap, dette gjøres på https://minidrett.nif.no/
For mere info gå inn på vår hjemmeside www.kolbuil.no, her finner dere mere informasjon og brukerveiledning til Min idrett.

• Betalt giro gjelder som gyldig medlemskort.
• Hver oppmerksom på at ingen er forsikret gjennom klubbens forsikringsordninger før kontingenten er betalt.
• I tillegg til medlemskontingent, kan det også kreves aktivitetsavgift for aktivitetene medlemmene deltar i.

Satser 2019
Støttemedlemskap 100,-
Aktive 15 år og yngre 300,-
Aktive 15 år og eldre 400,-
Familiekontingent 500,-

Betaling kan da gjøres ved:
• Bankgiro til: 2050 05 05800
• Eller VIPPS til 17467 (Kolbu Idrettslag)
Merk betaling med type medlemskap og navn og fødselsdato på de betalingen gjelder for.
Har dere spørsmål ta kontakt med oss på e-post: post@kolbuil.no
Mvh Styret i Kolbu IL

feb 03

Årsmøte 2019 Kolbu IL

Kolbu I.L. holder årsmøte mandag 4. mars. 2019 kl. 19.00 på sportshytta.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker til årsmøtet må meldes inn til styret innen 10. feb.
Årsberetningen finner du her .
Årsberetning og regnskap for driftsåret 2019.docx

 Årsberetning og regnskap for driftsåret 2019.pdf

Velkommen .

Styret

okt 20

Ny organisering av idretten i Kolbu ?

Kolbu/KK Fotball, Kolbu IL og IL Kolbukameratene inviterer til folkemøte

på Kolbu skole
onsdag 31. oktober, kl. 19.00 – 21.00

 

med tema «mulig ny organisering av idretten i Kolbu». Vi presenterer våre tanker så langt i den viktige prosessen.

Hvorfor er det viktig du møter opp?
 Fordi vi er avhengig av dine spørsmål, betraktninger og tilbakemeldinger, for at vi skal kunne finne frem til den beste måten å organisere idretten i Kolbu på.

Vi serverer kaffe + litt å bite ti !

 Velkommen
Arr. prosjektgruppa for ny organisering

okt 09

Dugnad på Kolbu plassen Søndag 14.oktober 11-15

Dugnad på Kolbu plassen Søndag 14.oktober 11-15

Da nærmer vinteren seg med stormskritt.

Før snøen legger seg er det en del ting som må gjøres på anlegget.

Vinterklargjøring av anlegget og hytta.
Tømme vannrør til dommer brakke og garasje.
Fjerne volleyball nett.
Sette sammen mål.
Rengjøre klippere
Maling og div flyttes til lager i garderoben.
Tømme garderoben og dusjene
Rydde på anlegget.
Sette sammen krakker og søppelspann.
Vaske og tømme kiosk.
Fikse port garasje
Stive av garasje
Vaske vinduer
++

Ta med rive og trillebår hvis du har, samt godt humør

Velkommen.

Hilsen styret i Kolbu IL

apr 18

Medlemskontingent 2018

Kjære medlemmer!
Som du kanskje allerede er kjent med har Norges idrettsforbund krevd nye
løsninger for medlems -administrasjon. Vi vil her gi en kort beskrivelse av hva dette
innebærer for deg som medlem/foresatt:
Den store forskjellen er at du i utgangspunktet sjøl skal håndtere ditt medlemskap.
Dette skjer gjennom nettstedet www.minidrett.no. Her vil du finne all informasjon
som er registrert om deg og du skal altså ajourføre dette sjøl.
En annen stor forskjell er at du ikke vil få tilsendt papirfaktura, men kun et
varsel enten på e-post med pdf vedlegg eller som SMS (eller begge deler) når det er
tid for å betale medlemskontingent. Betaling kan da gjøres ved vanlig netthandel
på www.minidrett.no eller ved å bruke bankgiro.
For mere info gå inn på vår nye hjemmeside www.kolbuil.no, her finner dere mere
informasjon og brukerveiledning til Min idrett.
Nå kan du betale med VIPPS til 17467, merke betaling med navn og medlestype.
Har dere spørsmål ta kontakt med oss på e-post: post@kolbuil.no
Mvh
Styre Kolbu IL
Satser 2018:

Støttemedlemskap 100,-
Aktive 15 år og yngre 300,-
Aktive 15 år og eldre 400,-
Familiekontingent 500,-

Giro kan lastes ned her

MEDLEMSKONTINGENT FOR Kolbu IL2018

Eldre innlegg «