«

»

mai 15

Medlemskontingent Kolbu IL 2017.

Kjære medlemmer!

I disse dager vil medlemskontingenten bli sendt ut.

Som du kanskje allerede er kjent med har Norges idrettsforbund krevd nye løsninger for medlems -administrasjon. Vi vil her gi en kort beskrivelse av hva dette innebærer for deg som medlem/foresatt:

Den store forskjellen er at du i utgangspunktet sjøl skal håndtere ditt medlemskap. Dette skjer gjennom nettstedet www.minidrett.no.  Her vil du finne all informasjon som er registrert om deg og du skal altså ajourføre dette sjøl.

Det er fint om dere kan sjekke at den informasjonen som er registrert i dag er riktig , eventuelt om dere kan korrigere informasjonen .
Fra neste år ikke vil få tilsendt papirfaktura, men kun et varsel enten på e-post med pdf vedlegg eller som SMS (eller begge deler) når det er tid for å betale medlemskontingent.  Så det er viktig at informasjonen på min idrett er ajour.

Betaling kan da gjøres ved vanlig netthandel på www.minidrett.no eller ved å bruke bankgiro.

Du kan også laste ned  giroen for 2017  her.

Her er satsene for 2017.

Type Kontingent Merknad
Støttemedlem Min 100,-

 for enkeltpersoner og familie

Denne satsen er først og fremst

aktuell for de som ikke er aktive i

idrettslaget, men som ønsker å støtte

klubben

Aktive 15 år og yngre 250,-kroner Denne satsen gjelder for aktive

under 16 år. Aktive under 16 år kan

også inngå under

familiemedlemskap.

Aktive 16 år og eldre 300,-kroner Denne satsen gjelder for aktive 16 år

og eldre. Med aktive forstås alle som

deltar i en eller flere av klubbens aktiviteter

, samt alle som innehar

tillitsverv og treneroppgaver. Aktive

16 og eldre, samt personer som

innehar tillitsverv og treneroppgaver,

kan også gå inn under

familiemedlemskap.

Familiekontingent 100,-kroner

pr. familiemedlem,

minimum 400,-

.(Dvs. inntil 4 familie

-medlemmer 400,+100,

pr. medlem utover

4 personer

Familiekontingent er ment for å

fange opp alle medlemmene i

en husstand.

I familiemedlemskapet inkluderer

også alle aktive, samt tillitsvalgte

og trenere i husstanden