«

»

apr 30

Medlemsavgift Kolbu IL 2019

Kjære medlemmer, det er nå tid for å betale medlemsavgift for 2019.
Ved å være medlem, bidrar du til at vi kan tilrettelegge for idrettsaktiviteter som passer alle i bygda vår.
Vi håper du/dere vil støtte idrettslaget ved å være medlem og ønsker samtidig hjertelig velkommen til å benytte våre tilbud.
Det er et krav fra Norges Idrettsforbund at medlemmene (unntatt støttemedlemskap)
selv skal håndtere sitt medlemskap, dette gjøres på https://minidrett.nif.no/
For mere info gå inn på vår hjemmeside www.kolbuil.no, her finner dere mere informasjon og brukerveiledning til Min idrett.

• Betalt giro gjelder som gyldig medlemskort.
• Hver oppmerksom på at ingen er forsikret gjennom klubbens forsikringsordninger før kontingenten er betalt.
• I tillegg til medlemskontingent, kan det også kreves aktivitetsavgift for aktivitetene medlemmene deltar i.

Satser 2019
Støttemedlemskap 100,-
Aktive 15 år og yngre 300,-
Aktive 15 år og eldre 400,-
Familiekontingent 500,-

Betaling kan da gjøres ved:
• Bankgiro til: 2050 05 05800
• Eller VIPPS til 17467 (Kolbu Idrettslag)
Merk betaling med type medlemskap og navn og fødselsdato på de betalingen gjelder for.
Har dere spørsmål ta kontakt med oss på e-post: post@kolbuil.no
Mvh Styret i Kolbu IL