«

»

mar 02

Saksliste Årsmøte

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede.

Sak 2: Velge dirigent.

Sak 3: Velge protokollfører.

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 5: Godkjenne innkallingen.

Sak 6: Godkjenne saklisten.

Sak 7: Godkjenne forretningsorden.

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, og gruppeårsmeldinger.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Gi styret fullmakt til å vurdereom salg av aksjer i ØTIP.
10.2 Sammenslåing til et idrettslag.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent (2020 og 2021).

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett.

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Sak 14: Valg.

Sak 15 : Avslutning.

Vedlegg Årsberetning-og-regnskap-for-2019.docx

Vedlegg Årsberetning-og-regnskapfor2019.pdf

Vedlegg_til-saksliste.pdf

Klubbhåndbok-Kolbu-KK.pdf