«

jun 19

ekstraordinært årsmøte

ekstraordinært årsmøte mandag 22 juni kl 19.30 på KK-Hytta.

Dette er ett felles årsmøte så alle som er medlemmer i Kolbu IL, Kolbu/KK fotball og IL Kolbukameratene har stemmerett, født 2005 eller tidligere.

Saker:

  • Ny lovnorm for idrettslaget, her velges navn til felles idrettslag. Styrenes forslag er Kolbu KK
  • Fastsettelse av medlemskontigent, styrenes forslag 100 kr pr medlem
  • Ny organisasjonsstruktur
  • Valg av styremedlemmer

Det er anledning til benkeforslag på saker som fremmes på årsmøte i hht idrettens retningslinjer, det er ikke anledning til å fremme forslag til øvrige saker.

Velkommen!